Guide: sådan kan Kranio Sakral Terapi være til gavn for dig

I Danmark er vi heldige at have et væld af forskellige behandlingsmuligheder til rådighed, når vi oplever fysiske gener, har skavanker eller andre symptomer, vi ønsker skal tilses.

Blandt disse behandlingsmuligheder finder man Kranio Sakral Terapi, som er en nænsom behandlingsmetode, der ofte forbindes med osteopati og fysioterapi.

Denne terapiform har som formål at korrigere den kranio sakrale rytme, der er at finde omkring kraniet.

Her kan der være behov for korrigering eksempelvis ved hovedpine, migræne såvel som mange andre former for kropslige gener.

Mange danskere oplever, at de efter Kranio Sakral Terapi føler sig mere veltilpasse, at deres krop har fundet tilbage til et velfungerende niveau, og at de gener, de døjede med forinden, er blevet behandlet effektivt.

Hvad er Kranio Sakral Terapi helt præcist?

Terapiformen havde sin oprindelse i USA, hvor den amerikanske læge William Sutherland så en helt klar forbindelse mellem vores rytmen i området omkring hovedet og resten af vores krop.

Når man snakker om denne rytme i kraniet, snakker man om bevægeligheden mellem de dele, der forbinder vores kranie til vores hjernehinder, hjernevæske etc.

Bevægeligheden her har stor indflydelse på, hvordan vi har det i resten af kroppen.

Ved hjælp af Kranio Sakral Terapi vil en behandler med nænsomme tryk på hovedet kunne korrigere de steder, hvor der måtte være problemer med bevægeligheden.

Ofte finder man denne terapiform som en integreret del af de osteopatiske klinikker, hvor der udover at være fokus på det kranio sakrale system også er fokus på at behandle resten af kroppen.

På denne måde bliver behandlingen fokuseret omkring kroppen som en helhed og et system, hvor de enkelte dele konstant har indflydelse på hinanden.

Hvorfor er Kranio Sakral Terapi forbundet med osteopati?

Rundt omkring i Danmark finder man flere forskellige behandlingstilbud, der tilbyder Kranio Sakral Terapi – og heriblandt særligt hos de osteopatiske klinikker.

Alle osteopater er nemlig også uddannet inden for denne terapiform og kan dermed udøve den som led af en osteopatisk behandling af kroppen.

Forbindelsen mellem de to behandlingsformer kommer af det samme syn på den menneskelige anatomi som et system, der er forbundet på kryds og på tværs, og således kræver en behandling med netop dette fokus.

Her vil man som klient sagtens kunne opleve at blive behandlet forskellige steder på kroppen, som har en direkte indvirkning på de symptomer, man oplever et andet sted på kroppen.

Korrigering som led i selvheling

Dertil udgør en stor del af de osteopatiske og kranio sakrale principper at man ved hjælp af den rette korrigering af kroppens systemer kan medvirke til, at kroppens egne selvhelende mekanismer bliver sat i gang og bidrager med en positiv indvirken mod de gener, man måtte opleve.

Denne korrigering kommer i første omgang på baggrund af en snak mellem klient og behandler om de symptomer, som klienten oplever, for derefter at blive efterfulgt af en behandling af relevante områder af kroppen.

Herefter vil det i mange tilfælde være relevant for behandleren at vejlede klienten til øvelser eller lignende, som kan udøves af klienten i dagligdagen.